Το όρος του Ερμή

Το όρος του Ερμή
Το όρος του Ερμή

Το όρος του Ερμή βρίσκεται κάτω από το μικρό δάκτυλο. Όταν το όρος είναι ανεπτυγμένο, το άτομο έχει μεγάλη ανάγκη για επικοινωνία και εκεί ακριβώς βρίσκεται και το μεγάλο πλεονέκτημά των ατόμων αυτών. Το άτομο με ισχυρό Ερμή έχει μεγάλη ευγλωτία, γρήγορη αντίληψη και ακόμη ταχύτερη αντίδραση.

Διαπρέπει στο εμπόριο και στις επιστήμες. Οι Δίδυμοι έχουν συνήθως το όρος του Ερμή ανεπτυγμένο και αν έχουν καλλιεργήσει την πρακτική σκέψη και τη σταθερότητα στους στόχους και τις επιθυμίες τους, είναι σίγουρο ότι θα διαπρέψουν στη ζωή τους.

Το όρος του Απόλλωνα << Προηγούμενο | Επόμενο >> Το όρος της Σελήνης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Το πνεύμα του χειρομάντη 2


Κινέζικο Ωροσκόπιο

ΙΕΡΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ EBOOK