Η γραμμή των παιδιών

Η γραμμή ή γραμμές των παιδιών βρίσκονται πάνω στη γραμμή του γάμου και είναι αρκετά δύσκολο να διακριθούν. Εάν χρησιμοποιήσεις μεγεθυντικό φακό και καλό φωτισμό θα διακρίνεις αυτές τις μικρές γραμμούλες.

Οι ισχυρές γραμμές προλέγουν αγόρια, ενώ οι λεπτότερες κορίτσια. Σαφώς είναι πιο ευδιάκριτες στα χέρια των γυναικών, αλλά όταν βρίσκονται στα χέρια των ανδρών σηματοδοτούν τη στενή και πολύ σημαντική σχέση πατέρα – παιδιού.

Για να βρείς τον αριθμό των παιδιών αρκεί να μετρήσεις τις γραμμές. Εάν διακρίνεις πολλές γραμμές στο χέρι μιας γυναίκας και αυτή δεν έχει αποκτήσει παιδιά, ρώτησε την πόσα έχει αποβάλει με τη θέλησή της.

Ένα φουσκωτό όρος της Αφροδίτης σε συνδυασμό με αυτές τις γραμμές βεβαιώνει ότι μπορούμε να απόκτήσουμε πολλά παιδιά.

Η γραμμή των παιδιών - 38
Διακρίνονται δύο παιδιά πάνω στη γραμμή του γάμου.

Η γραμμή του γάμου << Προηγούμενο | Επόμενο >> Η γραμμή των ταξιδιών

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:

Το πνεύμα του χειρομάντη 2


Κινέζικο Ωροσκόπιο

ΙΕΡΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ EBOOK